<div align="center"> <h1>Wzory dyplomów</h1> <h3>Darmowe szablony dyplomów</h3> <p>dyplomy szkolne, druki szkolne, wzory dyplomów</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://katalog.di.com.pl/detail/link-1527.html" rel="nofollow">katalog.di.com.pl/detail/link-1527.html</a></p> </div>